7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU HK.
28.09.2018

7143 Sayılı kanundan yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin Eskişehir'de bulunduğunu belgeleyen adayların Önlisans, Lisans programları için Üniversiteye giriş yılı ve bölümü temel alınarak Üniversitemizin taban puanını sağlamaları halinde 18 Eylül'e kadar başvuru yapamayanların mazeretlerini belgelemek kaydı ile 05 Ekim 2018 tarihine kadar yatay geçiş başvurularını yapabileceklerdir.

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler;

– Başvuru dilekçesi
– İlişiğinin kesildiği Üniversiteye, 7143 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 78 kapsamında kayıt yaptırdığına dair belge.
– Kimlik/Pasaport fotokopisi (başvuru sırasında belge asıllarının yanınızda bulunması gerekmektedir)
– Yerleştirme Sonuç Belgesi

– İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge
– Eski öğrenciliği süresince almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı ders içeriği ve transkript

Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlerde okuyacak olan öğrenciler 05.10.2018 tarihinde muafiyet sınavına gireceklerdir.