Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Beslenme, Barınma, Sağlık, Burslar

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDE BESLENME, BARINMA, SAĞLIK, BURSLAR

BESLENME

Meşelik yerleşkemizde 8000 m2 kullanım alanı olan, dört katlı, içerisinde kafeterya, öğrenci, idari personel ve öğretim elemanları için ayrı mekanların bulunduğu merkezi yemekhanede öğrencilerin beslenme ihtiyaçları sağlanmaktadır. Ayrıca tüm birimlerdeki öğrenci kafeter- yalarında sıcak ve soğuk içeceklerin yanında fast- food seçenekleri de mevcuttur.Üniversite Hastanesinde bulunan kantinler, fast- food salonu ve pastaneden öğrencilerimiz de yararlanmaktadır.

BARINMA

Üniversitemiz Meşelik yerleşkesine bitişik Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Dumlupınar ve Eskişehir Yurtları bulunmaktadır. Aynı kuruma bağlı Yunusemre Yurdu ve Cumhuriyet Kız Öğrenci Yurdu da şehrimizin değişik semtlerinde öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca özel yurtlar ve stüdyo tipi evler de öğrencilerin barınma gereksinimlerine cevap verebilecek niteliktedir.

SAĞLIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan ESOGÜ Mediko Sosyal Merkezi ve bu merkez içindeki Aile Sağlığı Birimi, öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgilenmektedir. Bu merkezde poliklinik düzeyinde verilen ilk hizmetten sonra ileri tetkiklerin gerekmesi halinde öğrenciler Üniversite Hastanesi'ne sevk edilmektedir. Eskişehir Osmangazi Hastanesi, 1000 yatak kapasitesi ve poliklinikleri ile  başvuranların tüm sağlık sorunlarına çağdaş yaklaşımlarla çözüm bulacak olanaklara sahiptir. Mediko Sosyal Merkezi bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Biriminde başvuruda bulunan her öğrenciye özel sorunlarının ve uyum problemlerinin çözümünde yardımcı olunmaktadır. Aynı Merkezde Gençlik Danışma Birimi  de hizmet vermektedir.

 “Yükseköğretim Kurumları Mediko- Sosyal  Sağlık Kültür Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre; Tedavi masrafları T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafından karşılanan öğrencilerin bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masrafları söz konusu kurumlar tarafından ödenir. Herhangi bir sağlık kurumundan sağlık yardımı almadığını belgeleyen öğrencilere sağlık karnesi düzenlenir. Bu öğrencilerin, görevli hekimlerce saptanacak ilaç vb. ihtiyaçları bütçe imkanları ölçüsünde sağlanır.

BURSLAR

Maddi durumu kısıtlı öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği kontenjan dahilinde karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN MADDİ DURUMU YETERSİZ ÖĞRENCİLERE VERİLEN KARŞILIKSIZ BURSTAN YARARLANMA ESASLARI

   (06.05.2015 gün ve 13/01 sayılı Senato Kararı)

1) Öğrencinin başka bir kurumdan burs almıyor olması gerekmektedir.

2) Yeni kayıt olan öğrenci için; Kredi ve Yurtlar Kurumunun Üniversitemiz tahsis ediği kontenjan çerçevesinde, Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına en yüksek puanla yerleştirilmiş (her bir programdan en fazla 2 öğrenciye), kesin kayıt yaptırmış ve maddi durumunun yetersiz olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

3) İkinci ve daha üst sınıfta bulunan öğrencinin burs alabilmesi için, maddi durumunun yetersiz (muhtaç) olmasının yanında, önceki yıldan başarısız dersi bulunmaması ve genel not ortalamasının kredili sistemde en az 2.00, Tıp Fakültesi için en az 60 olması gerekmektedir.

4) Karşılıksız burs ödemesi Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılacaktır. Burs ödemesi normal öğrenim süresince devam edecek olup, öğrencinin devamsız, akademik izinli olma ve disiplin cezası alması durumunda hemen, 3. maddede belirtilen genel not ortalamasını tutturamaması halinde takip eden öğretim yılından itibaren kesilecektir. 

5) Öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerinden öğretim yılı başında alacakları Başvuru Formunu doldurup kendilerine bildirilen tarihe kadar birimlerine teslim edeceklerdir.