TR | EN
7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU
29.07.2022

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU

 

1.      UYGULAMA İLKELERİ 

2.      AÇIKLAMALAR

3.      BAŞVURU TARİHLERİ 

3.1.       Başvuru Başlangıç Tarihi 

3.2.       Başvuru Bitiş Tarihi 

4.      KİMLER BAŞVURAMAZ

5.      KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

6.      BAŞVURU ADRESLERİ

6.1.       Önlisans / Lisans Programlarına Başvurular

6.2.       Lisansüstü Programlara Başvurular. 

7.      BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

7.1.        Ön Lisans ve Lisans Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

7.2.        Lisansüstü Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

8.      EŞDEĞERLİĞİ KABUL EDİLEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SINAVLAR

 

1.UYGULAMA İLKELERİ

 

Yükseköğretim Kurulu 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişikin Usul ve Esaslar  (İlan Edilecek)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ders Muafiyetin İlişkin Esaslar için tıklayınız.

 

2.AÇIKLAMALAR

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

 

3.      BAŞVURU TARİHLERİ

 

3.1. Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

3.2. Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.00) kadar.

 

NOT: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

4.KİMLER BAŞVURAMAZ

 

 1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,
 2. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten öldürme (Madde 81, 82 ve 83),
 3. İşkence (Madde 94 ve 95),
 4. Eziyet (Madde 96),
 5. Cinsel saldırı (Madde 102),
 6. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
 9. Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,
 10. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler başvuru yapamayacaktır.

 

5.KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

 

 1. 05/07/2022 tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç, ilişiği kesilenler (kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil),
 2. 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizin bir programını kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilecektir.

 

6.BAŞVURU ADRESLERİ:

 

6.1.Önlisans / Lisans Programlarına Başvurular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü  Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 26040 Odunpazarı – ESKİŞEHİR

6.2. Lisansüstü Programlara Başvurular

Fen Bilimleri Enstitüsü

       Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 

       Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. 

(Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye ilgili Enstitülerin web sayfalarından ulaşabilirsiniz.)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü  Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 26040 Odunpazarı - ESKİŞEHİR

 

Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname yoluyla yapılacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

7.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

7.1. Ön Lisans ve Lisans Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)
 5. Lise Diploması aslı ve fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması ve Fotokopisi)
 6. Kaydı silinen programa ait Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi
 7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
  (%30 ve % 100 İngilizce öğretim yapılan programlardan hazırlık aşamasında kaydı silinen öğrenciler veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ile daha önce Türkçe programlarda kayıtlı olup programın eğitim dili değişenler için)
 8. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 9. Kanun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 10. A4 boyutunda dosya zarfı (1 adet)

 

7.2. Lisansüstü Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

(Detaylı bilgi için Enstitü web sayfalarını ziyaret ediniz.)

 

8.EŞDEĞERLİĞİ KABUL EDİLEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SINAVLAR

 

 

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Mimarlık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Fen- Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

 

Bölümlerine başvurusu yapacak öğrencilerden, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca Yapılacak Hazırlık Muafiyet Sınavı Sonuç Belgesi ya da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen aşağıdaki tabloda belirtilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son üç yıl içinde alınmış) istenecektir.

   

İngilizce

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TOEFL IBT

84

CAE

B

CPE

C

PEARSON PTE

71

Almanca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TestDaF

TDN3

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II

B2

TELC Deutsch GmbH

C1-Befriedigend

GOETHE INSTITUT

Goethe – Zertifikat B2- Befriedigend

Fransızca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

DELF

DELF B1 seviyesinden 70 almak

 

Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.