TR | EN
DEPREMDEN ETKİLENEN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN TEK DERS SINAVI HK.
22.02.2023

Tek Ders Sınavı

Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2023 tarih ve 07/9 sayılı kararı gereğince; 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu için belirlenen 09 Şubat 2023 tarihindeki tek ders sınavına giremeyen depremden etkilenen üniversitemiz öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınmıştır.

Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır.

Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.


           Tek Ders Sınavlarında Uygulanacak Harf Not Aralıkları

KREDİLİ DERSLER
NOT ARALIĞI HARF NOTU
0-34 FF
35-39 DD
40-49 DC
50-59 CC
60-69 CB
70-79 BB
80-89 BA
90-100 AA

 

KREDİSİZ DERSLER
NOT ARALIĞI HARF NOTU
00-49 YZ
50-100 YT

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi                          : 27-28 Şubat 2023

Sınav Tarihi                               : 02 Mart 2023

Başvuru Yeri                             : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Destek Sistemi

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

Başvuru dilekçelerinizi Öğrenci İşleri Destek Sistemi üzerinden bağlı bulunduğunuz fakülteyi seçerek yükleyebilirsiniz.

 

NOT: Tek Ders Sınavları Online Olarak Gerçekleştirilecektir.