TR | EN
Lisans Öğretim Birimleri İçin Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları

 

    22.04.2015 Tarih ve 12/06 sayılı Senato Kararı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için

 

  Lisans Öğretim Birimleri İçin Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları:

1-Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca akademik birimlerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.

2-Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on (10) gün öncesine kadar yapılabilir.

3-Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

4-Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; İlgili Akademik Birime başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.

5-Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve İlgili Akademik Birim Yönetim Kurulu onayına sunulur.

6-Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.

7-Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da Muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenecektir.

8-Meslek Yüksekokullarında Programlar arası yatay geçiş başvurularında; başvuran öğrenciler arasında aynı şartları taşıyan öğrencilerin programa yatay geçişi Yüksekokul Yönetim Kurulunca Ortaöğretim Başarı Puanı yüksek olan, eşitlik halinde mezuniyet yılı daha büyük olan öğrenci değerlendirilir, eşitlik devam derse öğrencilerden doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

 9-Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına programlar arası yatay geçiş için Sağlık Meslek Liselerinin Ebelik, Hemşirelik, Yaşlı Bakımı, Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

10-Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili İlgili Akademik Birim Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

 17.06.2015 tarih ve 15/11 sayılı Senato Kararı (Eğitim Fakültesi için)

 

Eğitim Fakültesi Bölümlerarası yatay geçiş esas ve kontenjanlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesinin Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulunun 11/06/2015 tarih ve 02/01 sayılı kararı uyarınca uygun olduğuna oy birliği ile.

a)Bölümlerarası yatay geçiş yalnızca 3. Yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on (10) gün öncesine kadar yapılabilir.

b)Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

c)Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünden aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

d)Bölümlerarası yatay geçiş kontenjanları; her lisans programı için üç (3) öğrencidir.

e)Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisan-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçil yapılan bölümce hazırlanır ve Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu onayına sunulur.

f)Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslar arası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenir.

g)Bölümlerarası yatay geçiş başvuruları Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.