TR | EN
Öğrenci Rehberi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Birimleri 

Kayıt Esasları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" Konusundaki Kararı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün "Kılık Kıyafet" Konusundaki Kararı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates/Erasmus Programı Hakkında Bilgiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Farabi Değişim Programı Hakkında Bilgiler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Beslenme, Barınma, Sağlık, Burslar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne Ulaşım 2547 Sayılı Yüksekögretim Kanununun Eğitim ve Öğretimle İlgili Maddeleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Ders Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi İle Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliği 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Trafik Yönergesi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi 

Lisans Öğretim Birimleri İçin Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları