TR | EN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU EVRAKLARI
 1. Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe çevirisinin kopyası.
   
 2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı kopyası.
   
 3. Pasaport: Pasaportun T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya NOTER’den onaylı kopyası.
   
 4. Transkript (Not Dökümü) : Tüm ortaöğretim (lise) süresince alınan dersleri ve notlarını gösteren onaylı transkript belgesinin fotokopisi.
   
 5. Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi.
   
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin /bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
 7. Biyometrik Fotoğraf: Başvuru sistemine yüklenecek, son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.