TR | EN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU EVRAKLARI
 1. Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe çevirisinin kopyası.
   
 2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı kopyası.
   
 3. Pasaport: Pasaportun T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya NOTER’den onaylı kopyası.

  Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar ile T.C uyruğunda bulunan adayların, örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar bağlamında, ülkeye giriş çıkış yaptığını gösterir pasaport sayfası fotokopilerinin ya da giriş çıkış yaptığını gösterir emniyet kayıtlarından alınabilecek bir belgenin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
   
 4. Transkript (Not Dökümü) : Tüm ortaöğretim (lise) süresince alınan dersleri ve notlarını gösteren onaylı transkript belgesinin fotokopisi.
   
 5. Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi.
   
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin /bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
 7. Biyometrik Fotoğraf: Başvuru sistemine yüklenecek, son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.