TR | EN
SIKÇA SORULAN SORULAR

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KAPSAMINDA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Mavi kart sahibi adayların,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

      b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

 

ÖĞRENİM VİZESİ NEDİR?

Öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek uluslararası öğrencilere Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen giriş vizesidir. Türkiye'de öğrenim görecek tüm uluslararası öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce, T.C. Büyükelçiliklerine/Konsolosluklarına başvurarak bu vizeyi almak zorundadır.

 

HANGİ PUAN TÜRLERİ İLE BAŞVURU YAPABİLİRİZ?

Uluslararası Sınav, Ulusal Sınav, Lise Bitirme Sınavı ve Diploma Puanından herhangi bir puan türüne sahip adaylar Üniversitemizde Uluslararası öğrenci olabilmek için başvuru yapabileceklerdir. Yerleştirme sırasıyla Uluslararası Sınav, Ulusal Sınav ve Lise Bitirme Sınavı ve Diploma Puanına göre öncelik gözetilerek yapılacaktır.

Yerleştirme Esasları için Tıklayınız.

Boş Kontenjanları Ve Özel Başvuru Koşulları için Tıklayınız.

 

SINAV VE DİPLOMALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvuran öğrencilerin lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavlarının (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tavvjihi vb.) geçerlilik sürelerinde sınırlama yoktur; ancak üniversite giriş sınavı statüsündeki sınavların (SAT, YÖS vb.) geçerlilik süresi iki yıldır.

 

YÖS (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI) NEDİR?

Üniversitelerin Genel Yetenek ve Temel Öğrenim Becerilerini ölçmek için gerçekleştirilen merkezi sınav türü.

 

YÖS DÜZENLİYOR MUSUNUZ?

Hayır

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YÖS SONUCUNU KABUL EDİYOR MUSUNUZ?

Doğrulama kodu bulunan bütün devlet üniversitelerinin YÖS sonucunu kabul ediyoruz.

YÖS Baraj Puan: 60

 

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar başvurularını online olarak https://ybf.ogu.edu.tr/ adresi üzerinden yapacaklardır. Başvuru için gerekli belgeler, pdf formatında eksiksiz bir şekilde başvuru sistemi üzerinden yüklenecektir. Eksik belge ile başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Elden, kargo, posta, mail ya da fax yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, başvuru sayfasına yüklenecek olan fotoğraflar biyometrik fotoğraf özelliklerinde son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez, fotoğraflar jpg formatında olmalıdır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

 1. Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe çevirisinin kopyası.
 2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı kopyası.
 3. Pasaport: Pasaportun T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya NOTER’den onaylı kopyası.
  Lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar ile T.C uyruğunda bulunan adayların, örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar bağlamında, ülkeye giriş çıkış yaptığını gösterir pasaport sayfası fotokopilerinin ya da giriş çıkış yaptığını gösterir emniyet kayıtlarından alınabilecek bir belgenin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Transkript (Not Dökümü) : Tüm ortaöğretim (lise) süresince alınan dersleri ve notlarını gösteren onaylı transkript belgesinin fotokopisi.
 5. Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi.
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin /bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 7. Biyometrik Fotoğraf: Başvuru sistemine yüklenecek, son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.

 

EVRAKLARIMI FAKS VEYA E-POSTA OLARAK GÖNDEREBİLİR MİYİM?

Faks veya e-posta ile gönderilen hiçbir belge kabul edilmemektedir. Başvuru belgelerinizi online başvuru programına yüklemeniz gerekmektedir.

 

DENKLİK BELGEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Denklik işlemi, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince, yurt dışında ise Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşeliklerince düzenlenir. Denklik Belgesi için başvurularınızı bu kurumlara yapmanız gerekmektedir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ NELERDİR?

Öğrenim Ücretleri için Tıklayınız.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİMİ NE ZAMAN YATIRMALIYIM?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı uyruklu Yönergesinin 20.maddesi gereğince; Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim ücretini kayıttan önce öderler. Kayıt tarihleri sırasında dönemlik olarak öğrenim ücretini ödemeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. TÖMER başarı belgesine sahip olmayan öğrenciler; kayıtlı oldukları programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. TÖMER başarı belgesine sahip olmayan öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücreti müteakip dönem ücretine mahsup edilir.

 

BİR PROGRAMA YERLEŞEMEDİĞİM TAKDİRDE EK KONTENJANLAR İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM?

Evet. İlk yaptığınız tercihlerde herhangi bir programa yerleşemediyseniz tercih yapma hakkına sahip olursunuz. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleştiyseniz kayıt yaptırmasanız bile ek yerleştirmeye başvuru yapamazsınız.

 

BAŞKA ÜNİVERSİTEDE KAYITLIYIM, SİZİN ÜNİVERSİTENİZDE EĞİTİM GÖRMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

İlk olarak  Üniversitemize başvuru yapmanız gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanmanız halinde bulunduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirip kaydınızı yaptırabilirsiniz.

 

ÜNİVERSİTENİZDE BİR BÖLÜME KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR MİYİM?

Hayır, Farklı bir bölüme kaydınızın yapılabilmesi için uluslararası öğrenci kontenjanlarına tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanmanız halinde kayıtlı olduğunuz bölümden kaydınızı sildirip seçmiş olduğunuz bölüme kayıt yaptırabilirsiniz.

 

TÜRKÇE YETERLİK SINAVINDAN GEÇMEK ZORUNDA MIYIM?

Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan “TÖMER Belgesi” istenmez.

Türkçe puanı yetersiz olan öğrenci, yerleştirildiği bölümlere/programlara ön kayıt yaptırarak Türkçe düzeyini yükseltmek için 1 yıl süreyle izinli sayılır. Öğrenci bu süre içinde yeterli Türkçe dil düzeyine ulaşamadığında, durumunu belgelendirmesi koşuluyla kendisine 1 yıl ek süre verilir. Ek süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli hâle getiremeyen öğrencinin kaydı silinir. 

 

HANGİ TÜRKÇE EĞİTİM MERKEZLERİNİN BELGELERİNİ KABUL EDİYORSUNUZ?

 1. Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan ve geçerlilik süresi sona ermeyen “Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçları kabul edilir.
 2. Öğretim dili Türkçe olan programlarda okuyacak yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri ESOGÜ TÖMER tarafından yapılacak "Türkçe Yeterlilik Sınavı" sonucuna göre belirlenir.
 3. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun kararıyla, Türkiye'de çeşitli kurumlarca yapılan Türkçe yeterlik sınavlarının sonuçları, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeylerini belirlemede kullanılabilir.
 4. Türkçe hazırlık kursu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılır.
 5. Türkçe düzeyi A ve B olan adayların Türkçe hazırlık kursu TÖMER tarafından düzenlenir. A düzeyindeki adaylar, Üniversite Senatosunun kararıyla başka eğitim kurumlarında Türkçe hazırlık kursu alabilir.

 

TÜRKÇE DİL DÜZEYLERİ NELERDİR?

ADP (Avrupa Dil Portfolyosu)’na göre Türkçe düzeyleri ve karşılıkları aşağıdaki gibidir.

C1

85-100

İleri Düzey

Yeterli

B2

71-84

Orta Düzey

Yeterli

B1

56-70

Orta Düzey

Yetersiz

A2

46-55

Temel Düzey

Yetersiz

A1

0-45

Temel Düzey

Yetersiz

 

A1-A2 Düzeyi: Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan ve yeterlilik sınavını geçtikten sonra öğrenimlerine başlayabilirler.

B1 Düzeyi: Adayın Türkçesi yetersizdir. Bu adaylar yerleştirildikleri yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırarak bir yıl izinli sayılıp Türkçe hazırlık kursu aldıktan ve yeterlilik sınavını geçtikten sonra öğrenimlerine başlayabilirler.

B2- C1 Düzeyi: Adayın Türkçesi yeterlidir; öğrenime başlayabilir.

 

EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER VAR MI?

Evet.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği: % 100 İngilizce

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği: % 30 İngilizce

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği:  % 30 İngilizce

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık: % 30 İngilizce

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler:  %30 İngilizce

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği

 

İKİ LİSANS PROGRAMI AYNI ANDA ÖĞRENİM GÖREBİLİR MİYİM?

Aynı anda iki lisans programında öğrenim göremezsiniz. İsterseniz bir lisans bir önlisans programında aynı anda öğrenim görebilirsiniz.

 

KAYIT YENİLEMEMEM DURUMUNDA NE OLUR?

Kayıt yenilememeniz durumunda öğrencilik haklarından yararlanma hakkınız bulunmaz. Kayıt yenilemeyen öğrencilerin bilgileri İl Göç İdaresi ve YTB’ ye bildirilmektedir. 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KONAKLAMA İMKÂNLARI VAR MI?

Uluslararası öğrenciler Eskişehir Merkezde bulunan özel yurt veya apart oda imkânlarından faydalanabilir. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ilan edilecek tarihlerde, 99' lu numaranızı aldıktan sonra yurt için müracaat yapabilirsiniz. 

Başvurular için http://yurtkur.gsb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Üniversitemizin sağladığı her hangi bir konaklama imkânı bulunmamaktadır.

 

ÜNİVERSİTENİZ TARAFINDAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI SAĞLANIYOR MU?

Üniversitemiz herhangi bir burs imkânı sağlamamakta ya da aracı olmamaktadır.

 

KABUL MEKTUBU NASIL ALABİLİRİM?

Kayıt hakkı kazanan adaylar,  kabul belgelerini https://ybf.ogu.edu.tr/ başvuru sistemimiz üzerinde e-imzalı olarak alabilirler. Bu şekilde  ülkenizde bulunan Türk Konsolosluğuna başvurarak "Öğrenim Meşruhatlı Vize" alabilirisiniz

 

YABANCI UYRUKLU KİMLİK NUMARASI NEDİR VE NEREDEN ALINIR?

Türkiye’de 90 günden fazla ikamet edecek Yabancı Uyruklu Vatandaşlara Kimlik Numarası verilmektedir. İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden ikamet izin belgesi müracaatı yapıldıktan sonra 90 gün içerisinde alınacak ikamet izin belgesinde yazılır.

 

İKAMET TEZKERESİ NEDİR VE NEREDEN ALINIR?

Türkiye’de yasal olarak ikamet edildiğini gösteren belgedir. Türkiye’de öğrenim görecek tüm uluslararası öğrenciler bu belgeyi almak zorundadırlar. İkamet Tezkeresi, öğrenim görülen şehrin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden temin edilir.  T.C İçişleri bakanlığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresi üzerinden  başvuru yapabilirsiniz. 

 

İKAMET İZNİ ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Size verilen 99' lu numarayı kaydınızın yapıldığı öğrenci işleri birimine bildirmeniz gereklidir.

 

TÜRKİYE’DE EĞİTİM GÖRECEK ÖĞRENCİLER YAKINLARI İÇİN VİZE VE İKAMET ALABİLİRLER Mİ?

Eğitim görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek öğrencilerin eş ve çocuklarına, öğrencinin ikamet süresine paralel olarak ikamet izni düzenlenmektedir. Diğer yakınlarına ise kısa süreli vize ve vize muafiyetiyle gelmeleri halinde 6 aya kadar, dış temsilciliklerimizden alacakları uzun süreli ziyaret amaçlı vize ile gelmeleri halinde ise bir yıla kadar ikamet izni düzenlenebilmektedir.

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR VE NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’deki genel sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan sigortadır. Uluslararası öğrencilerimizin, Üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren devletin sunduğu genel sağlık sigortası hakkından yararlanabilmeleri için  Sosyal Güvenlik Kurumu’na en geç üç ay içinde yazılı talepte bulunmaları gerekir.