TR | EN
2020-2021 ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT BELGELERİ

       

 1. Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya NOTER’den onaylı Türkçe çevirisinin kopyası.
   
 2. Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı kopyası.
   
 3. Pasaport: Pasaportun T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluk  veya NOTER’den onaylı kopyası.
   
 4. Transkript (Not Dökümü) : Tüm ortaöğretim (lise) süresince alınan dersleri ve notlarını gösteren onaylı transkript belgesinin fotokopisi.
   
 5. Mavi Kart Fotokopisi : Mavi karta sahip adayların,  bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi.
   
 6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği : Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği.
   
 7. Tömer Belgesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı “B1” “B2” veya “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge.
   
 8. Diploma Denklik Belgesi.  Lise Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından alınabilecek belgedir.
   
 9. Maddi Durum Belgesi: Öğrencinin kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. (Geçimini sağlayacak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek belge)
   
 10. Heyet Raporu (Sağlık Raporu): Atçılık ve Antrenörlüğü, Tıp, Ebelik ve Hemşirelik bölümünü kazanan öğrencilerin, kazandıkları bölüme kaydının yapılabilmesi için Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında mesleklerini yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporudur.