Kayıt Esasları

  KAYIT ESASLARI

 

 Üniversitemize 2015-ÖSYS ile yerleşen adaylarhttps://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresiyle girerek, ‘E-Hizmetler’ adresine tıklayarak, açılan sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ sekmesinden elektronik olarak 28 Temmuz - 05 Ağustos 2015 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

 

E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan adaylardan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Programları ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Programına kayıt yaptıracak adaylar 05-06 Ağustos 2015tarihleri arasında, bu bölümler dışında diğer tüm birimlere kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise 03-07 Ağustos 2015 tarihleri arasında Üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

          

E-Devlet üzerinden elektronik kaydı uygun görülmeyen adaylar için Kayıtlar yukarıdaki paragrafta açıklanan tarihlerde 09.00-16.30 saatleri arasındaÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Meşelik Yerleşkesi KAYIT MERKEZİNDE (Merkezi Yemekhane Binası’nda) yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Sağlıkla ilgili bölümlere kayıt yaptıracak adaylar birimce istendiğinde sağlık kurulu raporu almak zorundadır.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

KAYIT YENİLEME ESASLARI VE İSTENİLEN BELGELER

 

a) Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

b) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılmalıdır. Bu işlemden ilgili öğrenci sorumludur.

c) Kayıt yenilemede öğrenci danışmanının onayı ile öncelikle başarısız olduğu ve alması gereken dersleri seçer.