TR | EN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" Konusundaki Kararı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN “HAKLI ve GEÇERLİ NEDENLER” KONUSUNDAKİ KARARI (1)

 

1)(2)Öğrencinin sağlık raporu ile ilgili durumları: Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için hastalığını; herhangi bir sağlık kurumundan alınacak tarih ve başvuru saati belirtilmiş bir rapor ile belgelemesi, raporlu öğrencinin kesinlikle sınava alınmaması, alınmış ise; sınavının geçersiz sayılması,

2)Öğrencinin tutukluluk hali,

3)Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi, tecilin kaldırılması veya askerlik görevini yerine getirme sebebi ile derslere devam etme, sınavlara girme imkanlarından yoksun kalması,

4)2547 sayılı kanunun 7. Maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğacak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

5)Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

6)Öğrencinin, birinci derecede yakınlarının bakımından sorumlu olması nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve bu mazeretinin ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

7)Öğrencinin, tabi olduğu disiplin yönetmeliği Maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan ve Yükseköğretim Kurumlarından çıkarmayı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

8)(3)Yurt Dışında öğrencilerin kanıtlayacakları öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak eğitim, burs, staj ve araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile akademik izin verilir.

9)Öğrencilerin, Üniversitelerarası spor karşılaşmaları, milli takım elemeleri veya milli  karşılaşmalara katıldıkları süreler,

10)Fakülte Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer durumlar.

11)(4) Belgelendirmek koşuluyla öğrencinin ve/veya ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle öğrencinin öğrenimini belirli bir süre sürdüremeyecek olması,

12)(4) Belgelendirmek (SGK kaydı bulunmak) koşuluyla öğrencinin çalışıyor veya görevli olması nedeniyle öğrenimini belirli bir süre sürdüremeyecek olması,

 

(1) 12.07.1994 gün ve 12/1 sayılı Senato Kararı

(2) 23.02.2011 gün ve   8/9 sayılı Senato Kararı

(3) 18.11.2015 gün ve   24/6 sayılı Senato Kararı

(4) 16.11.2016 gün ve 23/09 sayılı Senato Kararı