Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün "Kılık Kıyafet" Konusundaki Kararı
ESOGÜ Rektörlüğünün "Kılık Kıyafet" Konusundaki Kararı
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde eğitim ve öğretim 2547 Sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda ve öğrencilerimiz arasında fark gözetmeksizin huzurlu bir ortam içinde yıllardır devam ettirilmektedir. Üniversitemiz çalışmalarını sürdürürken yönetici, öğretim elemanları, öğrenci ile personel kişisel yorum ortaya koymaksızın Cumhuriyetimizin Anayasa, yasa, yönetmelik ve diğer mevzuatla oluşturulan hukuk gereklerine uymak zorundadır. Buna bağlı olarak kılık kıyafet konusunda öğretim elemanı, öğrenci ve personelin gereken duyarlılığı göstermesi gerekmektedir.
 
 
(1)    21.10.1998 gün ve 17 sayılı Senato Kararı