Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates/Erasmus Programı Hakkında Bilgiler

   ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE

SOCRATES / ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

 

SOCRATES / ERASMUS (Yüksek Öğretim) Nedir?

Erasmus

AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerle,  üye ya da aday olmayan ülkeler  arasında, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini  düzenleyen programdır.

Amaçları Nelerdir?

ERASMUS programının en temel amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olmak üzere;

 • Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini özendirmek ve desteklemek,
 • Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlamak,
 • Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamaktır.

 

Kimler ERASMUS'a Katılabilir?

Lisans, yüksek lisans ve  doktora  öğrencileri  ve öğretim elemanları ERASMUS’tan yararlanabilir.

 

Katılım Koşulları Nelerdir?

Bir yükseköğretim kurumunun  ERASMUS programına katılabilmesi için Erasmus Üniversite Beyannamesine  sahip olması gerekir. Üniversitemiz Mayıs 2005 tarihi itibarıyla Erasmus Üniversite Beyannamesi almıştır. 2005-2006 öğretim yılı itibarıyla öğrenci ve öğretim elemanı değişimi başlamıştır.

ERASMUS  kapsamındaki tüm değişim etkinlikleri için ev sahibi üniversite ile misafir olunan üniversitenin işbirliği öngörülen bölümleri arasındaimzalanmış geçerli bir “İkili Anlaşma”nın var olması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.

ERASMUS – Öğrenci Değişimi – Öğrenciler için Bilgiler

Genel Koşullar ve Üstünlükleri 

 • ERASMUS öğrencisi olarak üniversite eğitiminizin en az 3,  en fazla 12 ayını (İkili Anlaşmada belirlendiği şekilde) Avrupa’daki bir üniversitede geçirebilirsiniz.
 • Değişim ile ilgili giderlerinizin  karşılanması için AB’den parasal katkı alacaksınız ve değişime gidilen üniversiteye öğrenim bedeli ödemeyeceksiniz.
 • ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde gittiğiniz üniversitede aldığınız tüm dersler ve notlar döndüğünüzde transkriptinizde yer alacağından ve burada almakla yükümlü sayıldığınız derslerin yerine sayılacağından,  dönem ve emek kaybı olmadan, ERASMUS ile öğreniminizin bir kısmını Avrupa’da tamamlamış olacaksınız.
 • Ayrıca bir Avrupa ülkesinde yaşayarak yabancı dilinizi geliştirme olanağı bulacaksınız.
 • Değişik kültürleri tanıyacak, eğitim sonrası mesleki bağlantılarınızı olumlu yönde arttırabileceksiniz.

 

ERASMUS Öğrencilerine Sağlanan Parasal Destek Ne Kadar ve Neleri Kapsıyor?

 • ERASMUS öğrencilerine verilecek aylık parasal destek  anlaşmalı ülkelere göre değişmekte olup öğrenci başına en az 300 Euro’dur. İlk ödeme toplam ödemenin %80’i olarak öğrencinin banka hesabına yatırılacak, kalan kısım ise öğrencinin geri dönüşünde verilecektir.
 • Öğrenci gittiği kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödemeyecek buna karşın kendi üniversitesinde yapmakla yükümlü olduğu katkı payı gibi ödemeleri yerine getirecektir. Ayrıca öğrencinin almakta olduğu diğer burslar  (devlet bursları, üniversitelerinden aldıkları başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.
 • AB’nin sağladığı maddi destekteki amaç, burs vermekten çok, öğrencinin değişimden kaynaklanan fazladan masraflarını karşılamalarına katkıda bulunmaktır. Fondan payınıza düşen miktar yurtdışında yapacağınız harcamaların tamamını karşılamayacak, ancak  harcamalarınıza destek olacaktır. Bu sebeple değişim öğrencisi olarak yurtdışında bulunacağınız süre içerisindeki gerekli giderlerinizi karşılamaya yetecek maddi desteğe sahip olup olmadığınızı değerlendirmeniz gerekmektedir.
 • Başvurunuzu yapmadan önce konuk olacağınız ülkedeki olası  aylık giderinizi hesaplamalı ve gereksinim duyacağınız ek destek konusunda bütçe planlaması yapmalısınız.
 • Konuk  olarak gidilecek ülke için; ulaşım, vize masrafları ve sağlık sigortası öğrenci tarafından karşılanacaktır.

 

ERASMUS Öğrencilerinin Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler Nelerdir?

ERASMUS kapsamında yapılan değişimlere katılan öğrencilerin, bir yarıyılda Avrupa standartlarında 30 ECTS kredisine karşılık gelen miktarda (veya buna yakın) ders alması ve bu derslerden 2/3 oranında başarılı olması beklenir.Aksi takdirde öğrenciye verilen parasal katkının geri iadesi istenir. Bunun yanı sıra, ERASMUS öğrencisi olduğunuz takdirde, tüm eğitim dönemi süresince yapılan sınavlar veya diğer değerlendirmeleri de içine almak üzere konuk olunan üniversitede bulunmak ve üniversitenin kurallarına ve düzenlemelerine uymakla yükümlü olacaksınız.

Ayrıca ülkenize döndükten sonra sizden belirli bir formatta rapor yazmanız beklenmektedir.

 

ERASMUS Öğrencisi Olabilme Koşulları Nelerdir?

1) Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması & mezuniyet öncesi en az 30 ECTS değerinde denkliği yapılabilecek dersin bulunması,  

2) Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00,  Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması. 

Not: Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması ve eğitim alacağı dönem için 30 ECT (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir

 

               Bir ESOGÜ Öğrencisi Olarak ERASMUS'dan Yararlanmak İçin Hangi Yolu İzlemeli

Öğrencinin Üniversitemiz Uluslar arası İlişkiler Birimine şahsen başvurusu gerekmektedir.

               Konu İle İlgili Daha Ayrıntıyı  Bilgi Alabileceğiniz Bağlantılar Nelerdir?

·         http://www.ogu.edu.tr

·         http://iro.ogu.edu.tr

·         http://www.ua.gov.tr