Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Farabi Değişim Programı Hakkında Bilgiler

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

                "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

                Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Öğrenci Hareketliliği 

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,

c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

 *Başvuru Belgeleri:

-Aday Öğrenci Başvuru Formu

-Not Dökümü (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak)

-Yabancı dil düzeyini gösteren belge (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi

 kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),

Bir ESOGÜ Öğrencisi Olarak FARABİ Değişim Programından Yararlanmak İçin Hangi Yolu İzlemeliyim?

Öğrencinin Üniversitemiz Uluslar arası İlişkiler Birimine şahsen başvurusu gerekmektedir.

Konu İle İlgili Daha Ayrıntıyı  Bilgi Alabileceğiniz Bağlantılar Nelerdir?

http://iro.ogu.edu.tr