TR | EN
Misyon-Vizyon

Üniversitemizde kredili sistem uygulanan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrenci işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde tek merkezde yürütülmektedir. Öğrenciler, öğrenci işlemleri ve danışmak istedikleri tüm konular ve sorular için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat veya e-posta ile başvurabilmektedir.

Görevleri 

21/11/1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

          a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

          b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

          c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.    

Misyon

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen ,hukukun üstünlüğüne inanan araştırmacı,sorgulayıcı,üretken kalite ve standartlara uygun sürekli gelişen teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamayı; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara sağlıklı bilgi-belge hizmeti en kısa sürede sunmak

Vizyonumuz

Öğrenci merkezli; teknolojik yenilikleri etkin kullanan, çalışanların kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği,hukukun üstünlüğüne inanan,bilim,teknoloji,kültür ve sanata ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı,sorgulayıcı,üretken ,girişimci rekabetçi,sosyal yönü gelişmiş yurtsever bireyler yetiştirmek,paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip; Üniversitenin diğer birimleri ile işbirlikleri yaparak eğitim ve öğretime katkıda bulunan, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmetler ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.

Kadro ve Personel Durumu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda; Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 24 Büro Personeli, 2 Hizmetli, toplam 31 personel görev yapmaktadır.

Yerleşim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Meşelik Yerleşkesi içinde Yeni Rektörlük Binası giriş katında hizmet vermektedir.