TR | EN

Evrakların Teslim Edilmemesi Nedeniyle İlişiği kesilen Yabancı Uyruklu Öğrenciler hk.
1.03.2023

18.01.2023 tarih 03/14 sayılı ve 25.01.2023 tarih 04/13-14 sayılı Üniversite Yönetim Kurullarımızda alınan kararlar ile gerekli evraklarını 30 Aralık 2022 tarihine kadar teslim etmemeleri nedeniyle ilişiği kesilen Uluslararası Öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.02.2023 tarihli ve 13732 sayılı yazısı ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 24.02.2023 tarih ve 09/1 sayılı kararı uyarınca öğrencilik haklarınız geri verilmiştir. Kayıt belgeleri son teslim tarihi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31 Temmuz 2023 olarak güncellenmiştir.

 

31 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt belgelerinizi teslim etmeniz gerekmektedir.

Belgelerini teslim etmeyen uluslararası öğrencilerin Üniversitemizle ilişiği kesilecektir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dersten Çekilme İşlemi
22.03.2023

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Öğrenci Bilgi Sistemi

DERSTEN ÇEKİLME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

1.  Yönetmelik Maddesi

2. Dersten Çekilme Bilgisi Tanımlama

3. Dersten Çekilme  İşlemleri

     3.1. Haftalık Devam Bilgisi

     3.2 Dersten Çekilme Başvurusu

     3.3 Danışman Onayı

     3.4 Sistem Onayı


 

 

1. Yönetmelik Maddesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Madde 15-2 Öğrenci ilgili yarıyılda kaydolduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile danışman onayı ile çekilebilir. Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir. Dersten çekilme başvuruları Akademik Takvimde belirtilir.

Başa Dön.


2. Dersten Çekilme Bilgisi Tanımlama

OGUBS sisteminde birimler Dersten Çekilme bilgisini her ders için tanımlamıştır. Yeni açılan derslerde, Dersten Çekilme Esaslarına uygun olarak çekilmeye izin verilip verilmeyeceği de belirlenmelidir. Kurul kararları doğrultusunda Ders Bilgi sayfasındaki “Ders Çekil Var” seçeneğini “Hayır” olarak işaretleyerek dersten çekilme izni kaldırılabilir.

Başa Dön.


3. Dersten Çekilme İşlemleri

3.1 Haftalık Devam Bilgisi

Öğretim elemanları öğrencilerin ilk beş haftalık devam durumunu girecektir. Öğrencinin dersten çekilme talebinde bulunabilmesi için devamsızlık süresini geçmemiş olması gerekir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Haftalık Devam Bilgisi 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında girilecektir.

Başa Dön.


3.2 Dersten Çekilme Başvurusu

Öğrencilerin ders çekilme başvurusu yapabilecekleri dersler için “D.Çekil” butonları tanımlanmıştır(Şekil 3). Öğrenci, OGUBS’de Yarıyıl/Kayıtlı Dersler sayfasında çekilmek istediği dersler için “D.Çekil” butonuna basar. Öğrenci, dersten çekilme başvurusu yaptığı dersler için ekran “Onay Bekleniyor” yazısını görecektir.                                         

Dersten çekilme başvuru tarihleri Akademik Takvimde belirlenmiştir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde başvurular 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Şekil 3. Öğrenci dersten çekilme başvuru sayfası

 

Başa Dön.


3.3 Danışman Onayı

OGUBS’de Öğrenci İşlemleri/Başvuru Onay seçeneğinde dersten çekilme başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları  Danışmanı tarafından Onaylanır/Reddedilir.

Dersten çekilme için danışman onayı tarihleri Akademik Takvimde belirlenmiştir.

2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Döneminde başvurular 27 Mart 2023-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 Başa Dön.


3.4 Sistem Onayı

OGUBS sistemi ilgili yönetmelik maddesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli kontrolleri yapar ve başvurusu uygun olan öğrencilerin dersten çekilme işlemlerini onaylar. Dersten çekilme başvurusu onaylanan öğrencinin çekildiği ders Akademik kayıtlara işlenir ve öğrencinin kayıtlı derslerinden ilgili ders harf notu DÇ olarak değiştirilir.

 

Başa Dön.

 

 

Depremzede Öğrencilerimizin Beyanlarının Alınacağı Web Sayfası
3.03.2023

Yüksek Öğretim Kurulunun 22.02.2023 tarihli yazısıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği, bu süreçte ailesi deprem bölgesinde olup da Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin cep telefonu ve e-posta bilgilerine ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir.

Bu amaçla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Birimi tarafından bu durumdaki öğrencilerimizin bilgilerini girebilmeleri için, https://depremzedebeyan.ogu.edu.tr/ alan adıyla bir giriş ekranı hazırlanmıştır. 

Bu durumda olan öğrencilerin ivedi olarak https://depremzedebeyan.ogu.edu.tr/ adresinde bulunan formu doldurmaları halinde bilgileri Yükseköğretim Kuruluna iletilecektir. 

Öğrencilerimize duyurulur. 

 

DEPREM BÖLGESİNDE İKAMET EDEN ÖĞRENCİLERİN KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
3.03.2023

          03 Mart 2023 Tarih ve 32121 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Gereğince Ailesi veya Kendisi Deprem Bölgesinde İkamet Eden Öğrencilerin 2022-2023 Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Devlet Tarafından  Karşılanacaktır.

          2022-2023 Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerini Ödeyen Öğrencilerimiz ise Bağlı Bulundukları Fakülte/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü'ye Dilekçe ile Başvurmaları Halinde Ödedikleri Ücretler İade Edilecektir.

 

OFFİCE 365 PROGRAMI Hk.
2.03.2023

Office 365; Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access (Publisher ve Access yalnızca PC'de kullanılabilir) gibi ekstra ücrete tabi uygulamaları içeren bir aboneliktir. Bu uygulamalar, PC, Mac, iPad, iPhone, Android tablet ve Android telefon dahil, birden çok cihaza yüklenebilir. Office 365, 1 TB OneDrive depolama alanı, ayda 60 Skype dakikası ve Microsoft sohbet ve telefon desteği gibi hizmetler de içerir. Abone olduğunuzda, uygulamaların en son sürümlerine sahip olursunuz ve güncelleştirmeleri anında otomatik olarak alırsınız. Diğer ofis programları içinde bulunan tüm özellikler güncel haliyle Office 365’ te mevcuttur. Üyelik koşulu “edu.tr” uzantılı eposta adresi ile giriş yapmaktır.

Giriş için ilgili link : office.com

Öğrencilerimiz için kullanıcı adı:  ogu uzantılı öğrenci e-posta adresidir.

öğrencinumarası@ogu.edu.tr , (Sadece Office 365 giriş için yazılacak olup, öğrencilerin e-postaları öğrencinumarası@ogrenci.ogu.edu.tr olarak kullanılmaya devam edilecektir.

Portal Office Parolası: e-postanıza gelen paroladır.

öğrenci eposta adresinin ilk parolası TC Kimlik numarasıdır. Bu parola ile giriş yapamıyor veya ogu uzantılı öğrenci e-posta adresinizin parolasını bilmiyorsanız aşağıda yazılmış olan bağlantıdan konu ile ilgili çağrı oluşturmanız gerekmektedir:

https://destek.ogu.edu.tr

destek sistemine giriş için

Kullanıcı Adı: Öğrenci Numarası

Parola : Netyetki parolanız ile aynıdır

 

 

DEPREMDEN ETKİLENEN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN TEK DERS SINAVI HK.
22.02.2023

Tek Ders Sınavı

Üniversitemiz Senatosunun 20/02/2023 tarih ve 07/9 sayılı kararı gereğince; 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu için belirlenen 09 Şubat 2023 tarihindeki tek ders sınavına giremeyen depremden etkilenen üniversitemiz öğrencilerine tek ders sınav hakkı tanınmıştır.

Mezuniyeti için tek dersi kalan ve dönem sonu sınavına girme şartını sağlamış olan başarısız öğrenciye öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavından alınan not ilgili dersin geçme notu olarak kullanılır.

Tamamı uygulamalı olan derslerden tek ders sınav hakkı verilmez. Kısmi uygulamalı derslerde ilgili birimin kurulları karar verir. Tek ders sınavlarına mazeret hakkı verilmez. Sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.


           Tek Ders Sınavlarında Uygulanacak Harf Not Aralıkları

KREDİLİ DERSLER
NOT ARALIĞI HARF NOTU
0-34 FF
35-39 DD
40-49 DC
50-59 CC
60-69 CB
70-79 BB
80-89 BA
90-100 AA

 

KREDİSİZ DERSLER
NOT ARALIĞI HARF NOTU
00-49 YZ
50-100 YT

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi                          : 27-28 Şubat 2023

Sınav Tarihi                               : 02 Mart 2023

Başvuru Yeri                             : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Destek Sistemi

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

Başvuru dilekçelerinizi Öğrenci İşleri Destek Sistemi üzerinden bağlı bulunduğunuz fakülteyi seçerek yükleyebilirsiniz.

 

NOT: Tek Ders Sınavları Online Olarak Gerçekleştirilecektir.

 


 

Depremden Etkilenen Öğrenciler İçin Özel Öğrencilik Hk.
21.02.2023

Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2023 tarih ve 7/6 sayılı kararı ("Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde, birinci derece yakınlarının ikametgahının  veya  geçici  ikametgahının Eskişehir’de bulunması durumunda üniversitemizdeki eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabileceklerdir.") gereği Üniversitemizde özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin aşağıdaki dilekçeyi doldurarak ilgili fakülteye istenen belgelerle birlikte başvuru yapması gerekmektedir.

Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
7.02.2023

AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Öğrenim / Harç Ücreti Ödemeleri TEB Bankası
1.02.2023

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2023 yılından başlamak üzere  3 yıl süresince Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmıştır.

Öğrenim ve harç ücretlerinizi Türk Ekonomi Bankası (TEB) aracılığıyla aşağıda  belirtilen ödeme yöntemleri ile gerçekleştirebilirsiniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

BANKAMATİKTEN ÖDEME YÖNTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

İNTERNET BANKACILIĞI ÖDEME YÖNTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

NOT : YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖDEMELERİNİ BANKA ŞUBELERİNDEN GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI HAKKINDA DUYURU
26.01.2023

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYIT GÜNLERİ

 

NOT:  HARÇLAR TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB) ŞUBELERİ, BANKAMATİK, İNTERNET BANKACILIĞI VE MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARI ARACILIĞIYLA TAHSİL EDİLECEKTİR.

DİĞER BANKALARDAN EFT VEYA BANKA HAVALESİ İLE YAPILAN ÖDEMELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

NOT : YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖDEMELERİNİ BANKA ŞUBELERİNDEN GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU
26.01.2023

 

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından Uluslararası öğrenciler için İnsan Kaynakları Portalı http://ik.hib.org.tr/ erişime açılmıştır. İnsan Kaynakları Portalı ile Uluslararası öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında stajyer, mezuniyetleri sonrasında ise ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde istihdam edilebilmektelerdir. Tüm uluslararası öğrencilerimize duyurulur.

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ İLE EPOSTA VE CEP TELEFONU GÜNCELLEME
24.10.2022

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
17.02.2022

    Mezuniyetinin e-devlet sistemine aktarıldığını gören öğrencilerimize 30 Gün, Sağlık Bölümleri/Programları mezunlarının (Sağlık Bakanlığı Diploma Tescil İşlemlerinden Dolayı) mezuniyetinin e-devlet sistemine aktarıldığını gören öğrencilerimize ise 40 gün sonra diplomaları teslim edilebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin ilişik kesme işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak yapılmakta olup, Üniversitemiz kütüphanesinden kitap alan öğrencilerimizin kitaplarını teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz diplomalarını teslim almaya gelirken  T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Sürücü Belgesi ile birlikte öğrenci kimlik kartlarını yanında bulundurmaları gerekmektedir.
       Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

 

ÖĞRENCİ NETYETKİ ŞİFRESİ ALMA İŞLEMLERİ
10.09.2020

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ UZEM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMEKTE OLUP, SİSTEME GİRİŞ İÇİN NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA İŞLEM ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

E-POSTA BİLGİLERİ Hk.
23.03.2020

Bilgi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılar için  tıklayınız.

Destek Sayfası Hk.
23.02.2021

Öğrenci İşleri ile ilgili tüm sorularınız için Öğrenci İşleri Destek Sayfamızda ilgili konu başlığını seçerek işlem yapabilirsiniz.