TR | EN

2022-2023 Güz Yarıyılı Çift Anadal - Yandal -Bölümler Arası Yatay Geçiş-Yan Alan Başvuru Tarihleri
11.08.2022

BAŞVURU TARİHİ                      : 12-16 EYLÜL 2022

SONUÇ AÇIKLAMA                   :  23 EYLÜL 2022 

KAYIT TARİHİ                             : 28-30 EYLÜL 2022

HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI  :12-16 EYLÜL  2022 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNDA YAPILACAKTIR.

Hazırlık sınıfı olan bölümlere çiftanadal, bölümler arası yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin belirtilen tarihlerde hazırlık muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin başvuruları hazırlık muafiyet sınavını başarmaları halinde değerlendirmeye alınacaktır. 


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi

2-Transkript

Eğitim Dili Türkçe olan programlardan % 30 veya % 100 İngilizce olan bölümlere başvuru yapacak öğrenciler için  Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünce yapılmış olan hazırlık muafiyet sınavı sonuç belgesi ya da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son üç yıl içinde alınmış) istenecektir. 

Evraklarınızı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na elden veya kargo ile ulaştırabilirsiniz. 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KURUMİÇİ (BÖLÜMLER ARASI) YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TERCİH EDİLEBİLECEK PROGRAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

YAN ALAN PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 YAZ OKULU ÜCRET İADE BAŞVURUSU
1.08.2022
 • Yaz okulu ücret iade başvurularını, Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra kayıt sekmesi altında bulunan yaz okulu ücret iade alanından 01-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
 • Öğrenci istediği bankanın IBAN bilgilerini verebilir, iade için verilen T.C. kimlik numarası, AD SOYAD ve IBAN bilgileri uyumlu olmalıdır.
 • Kayıtlı olduğu dersleri çeşitli nedenlerle bırakmak isteyen öğrencilere ücret iadesi yapılmayacaktır, ancak ders kaydının silinmesi ve ücret iadesi Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile uygun bulunan, fazla ücret yatıran ve kayıt olduğu dersi kapatılan öğrencilere ücret iadesi yapılacaktır.
 • Ücret iadeleri öğrencilerin iade formlarında belirttikleri Banka IBAN numaralarına başvuru tarihi bitiminden sonra  en az 15 iş günü içerisinde iade edilecektir.
 • Para yatırmış fakat öğrenci numarası olmayan öğrencilerin dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekmektedir.
 • Yanlış TC Kimlik Numarasına para yatıran öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlı'na dekontları ile birlikte dilekçe vereceklerdir. Dilekçede doğru TC Kimlik Numarasını ve almış oldukları yeni öğrenci numaralarını belirtecekler, yatırmış oldukları ücretleri doğru TC Kimlik Numaralarına ve öğrenci numaralarına aktarılması sonucunda aşağıda belirtdiği gibi iade başvurusunda bulunacaklardır. 
 • Lütfen bilgilerinizi doğru olarak giriniz. Hatalı başvuruda sorumluluk size ait olup ücret iade işlemi tekrar açılmayacaktır.

 

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU
29.07.2022

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU

 

1.      UYGULAMA İLKELERİ 

2.      AÇIKLAMALAR

3.      BAŞVURU TARİHLERİ 

3.1.       Başvuru Başlangıç Tarihi 

3.2.       Başvuru Bitiş Tarihi 

4.      KİMLER BAŞVURAMAZ

5.      KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

6.      BAŞVURU ADRESLERİ

6.1.       Önlisans / Lisans Programlarına Başvurular

6.2.       Lisansüstü Programlara Başvurular. 

7.      BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

7.1.        Ön Lisans ve Lisans Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

7.2.        Lisansüstü Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

8.      EŞDEĞERLİĞİ KABUL EDİLEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SINAVLAR

 

1.UYGULAMA İLKELERİ

 

Yükseköğretim Kurulu 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişikin Usul ve Esaslar  (İlan Edilecek)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ders Muafiyetin İlişkin Esaslar için tıklayınız.

 

2.AÇIKLAMALAR

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

 

3.      BAŞVURU TARİHLERİ

 

3.1. Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

3.2. Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.00) kadar.

 

NOT: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

4.KİMLER BAŞVURAMAZ

 

 1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,
 2. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten öldürme (Madde 81, 82 ve 83),
 3. İşkence (Madde 94 ve 95),
 4. Eziyet (Madde 96),
 5. Cinsel saldırı (Madde 102),
 6. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
 7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
 9. Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,
 10. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler başvuru yapamayacaktır.

 

5.KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

 

 1. 05/07/2022 tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç, ilişiği kesilenler (kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil),
 2. 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizin bir programını kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilecektir.

 

6.BAŞVURU ADRESLERİ:

 

6.1.Önlisans / Lisans Programlarına Başvurular

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü  Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 26040 Odunpazarı – ESKİŞEHİR

6.2. Lisansüstü Programlara Başvurular

Fen Bilimleri Enstitüsü

       Sosyal Bilimler Enstitüsü

       Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve 

       Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. 

(Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye ilgili Enstitülerin web sayfalarından ulaşabilirsiniz.)

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü  Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 26040 Odunpazarı - ESKİŞEHİR

 

Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname yoluyla yapılacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

7.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

7.1. Ön Lisans ve Lisans Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf
 3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)
 5. Lise Diploması aslı ve fotokopisi (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması ve Fotokopisi)
 6. Kaydı silinen programa ait Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi
 7. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
  (%30 ve % 100 İngilizce öğretim yapılan programlardan hazırlık aşamasında kaydı silinen öğrenciler veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ile daha önce Türkçe programlarda kayıtlı olup programın eğitim dili değişenler için)
 8. ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 9. Kanun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi
 10. A4 boyutunda dosya zarfı (1 adet)

 

7.2. Lisansüstü Programlara Başvuru İçin İstenecek Belgeler

(Detaylı bilgi için Enstitü web sayfalarını ziyaret ediniz.)

 

8.EŞDEĞERLİĞİ KABUL EDİLEN ULUSAL VEYA ULUSLARARASI SINAVLAR

 

 

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Mimarlık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Fen- Edebiyat Fakültesi

Karşılaştırmalı Edebiyat

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği

 

Bölümlerine başvurusu yapacak öğrencilerden, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca Yapılacak Hazırlık Muafiyet Sınavı Sonuç Belgesi ya da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen aşağıdaki tabloda belirtilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son üç yıl içinde alınmış) istenecektir.

   

İngilizce

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TOEFL IBT

84

CAE

B

CPE

C

PEARSON PTE

71

Almanca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

TestDaF

TDN3

Deutsches Sprachdiplom (DSD) Stufe II

B2

TELC Deutsch GmbH

C1-Befriedigend

GOETHE INSTITUT

Goethe – Zertifikat B2- Befriedigend

Fransızca

Sınav Türü

Taban Başarı Puanı

DELF

DELF B1 seviyesinden 70 almak

 

Hazırlık Yabancı Dil Muafiyet Sınavı  Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır.

 

 

 

2022-2023 EK MADDE I (Merkezi Yerleştirme Puanı İle) Yatay Geçiş
18.07.2022

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHİ                                    : 01-15 Ağustos 2022

BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI:       : 31 Ağustos 2022

HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI:              : 25-26 Ağustos 2022  Detaylı Bilgi için Tıklayınız

KESİN KAYIT TARİHLERİ:                      : 15-16 Eylül 2022
 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

-Tıp Fakültesine başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup İnternet üzerinden ön başvuru alınmayacaktır. 

-Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sundukları tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilecektir. Kayıt sonrası doğrulama işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinecek ve haklarında hukuki işlem başlatılacaktır.

-Evraklarınızın herhangi birinin eksik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Not: Başvurular 01 Ağustos 2022 tarihinden itibaren tüm fakültelerin (Tıp Fakültesi hariç) online olarak başvuru sayfası üzerinden yapılacaktır. 01 Ağustos -15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yatay geçiş Ön Başvuru işlemini gerçekleştiren öğrenciler evraklarını en geç 17 Ağustos 2022  tarihinde başvuru yapılan Fakülte veya Yüksekokulda olacak şekilde  göndermek zorundadır. Site üzerinden ön başvuru işlemini yapmış fakat evraklarını belirtilen tarihler arasında başvuru yapılan Fakülte veya Yüksekokula göndermemiş veya ulaşmamış öğrencilerin başvuruları onaylanmayacağı için başvuru yapmış olarak kabul edilmeyeceklerdir.  

ALÜGS (Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı) SONUCUNA GÖRE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN SİSTEMDEN ÖN BAŞVURU YAPMADAN ELDEN BELGERİNİ TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

Evrakların Gönderileceği Adres

EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ
FAKÜLTE/MYO ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tıp Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Eğitim Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Hukuk Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Sanat Tasarım Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
İlahiyat Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Turizm Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Ziraat Fakültesi Fakülte Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Eskişehir Meslek Yüksekokulu MYO Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Mahmudiye Meslek Yüksekokulu MYO Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MYO Web Sayfası İçin Tıklayınız.
Sivrihisar Meslek Yüksekokulu MYO Web Sayfası İçin Tıklayınız.

 

2021-2022 YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU
3.06.2022

2021-2022 YAZ OKULU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İÇİN TIKLAYINIZ.

(2021-2022 Yaz Okulu Dersleri Yüz Yüze Gerçekleştirilecektir.)

 

 

2021-2022 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ (5 hafta)

20-21 Temmuz 2022

Ders Kayıtları (ESOGÜ öğrencileri)

22 Temmuz 2022

Ders Kayıtları (ESOGÜ Öğrencileri ile Diğer Üniversite Öğrencileri)

25 Temmuz -27 Ağustos 2022

Yaz Okulu

25 Temmuz 2022

Açılması kesinleşen derslerin ilanı

26 Temmuz 2022

Ders eklemek için son gün

27 Ağustos 2022

Derslerin Tamamlanması

29 Ağustos-2 Eylül 2022

Yaz Okulu Sonu Sınavları

8-9 Eylül 2022

Mazeret Sınavları

11 Eylül 2022

Otomasyon Sistemine Not Girişinin Son Günü

13 Eylül 2022

Tek Ders Sınav Başvurusu

16 Eylül 2022

Tek Ders Sınavı

18 Eylül 2022

Tek Ders Sınav Sonuç Bildirimi Son Gün

Azami süresi dolan öğrenciler için 1. Ek Sınav

21-23 Eylül 2022

Azami süresi dolan öğrenciler için 2. Ek Sınav

3-4 Ekim 2022

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
17.02.2022

    Mezuniyetinin e-devlet sistemine aktarıldığını gören öğrencilerimize 30 Gün, Sağlık Bölümleri/Programları mezunlarının (Sağlık Bakanlığı Diploma Tescil İşlemlerinden Dolayı) mezuniyetinin e-devlet sistemine aktarıldığını gören öğrencilerimize ise 40 gün sonra diplomaları teslim edilebilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin ilişik kesme işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak yapılmakta olup, Üniversitemiz kütüphanesinden kitap alan öğrencilerimizin kitaplarını teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz diplomalarını teslim almaya gelirken  T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Sürücü Belgesi ile birlikte öğrenci kimlik kartlarını yanında bulundurmaları gerekmektedir.
       Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.

 

ÖĞRENCİ NETYETKİ ŞİFRESİ ALMA İŞLEMLERİ
10.09.2020

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ UZEM SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMEKTE OLUP, SİSTEME GİRİŞ İÇİN NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

NETYETKİ ŞİFRESİ OLUŞTURMA İŞLEM ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

E-POSTA BİLGİLERİ Hk.
23.03.2020

Bilgi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılar için  tıklayınız.

OGUBS YENİ ŞİFRE İŞLEMLERİ
26.02.2021

      OGUBS öğrenci giriş sayfasına Şifremi Unuttum sekmesine tıklandığında gelen sayfada öğrencinin T.C. No, Öğrenci No ve OGUBS de kayıtlı cep telefon numarasını girmesi istenir. Bu bilgiler OGUBS deki veriler ile aynı ise; Öğrencinin şifresi güncellenir ve bu yeni şifre öğrencinin kayıtlı cep telefonuna kısa mesaj olarak iletilir.

     Öğrencilerin sistemde kayıtlı cep telefonlarının güncel olması gerekmektedir. Sistemde kayıtlı cep telefon numarası olmayan ya da yanlış-eski telefon numarası kayıtlı olan öğrenciler bu özelliği kullanamazlar.

    Sistemde kayıtlı öğrenci cep telefonu güncellemesi  öğrencinin kendisi tarafından yapılabilir.

     Öğrenci: OGUBS Öğrenci web sayfasında E-Posta/Cep No Değiştirme bağlantısından yapılabilir.

 

Destek Sayfası Hk.
23.02.2021

Öğrenci İşleri ile ilgili tüm sorularınız için Öğrenci İşleri Destek Sayfamızda ilgili konu başlığını seçerek işlem yapabilirsiniz.